Politica de confidenţialitate

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidenţialitate de mai jos si vă recomandăm citirea acesteia cu atenţie.
S.C. BWB Family Holding S.A.  îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.
Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina.

1. Informaţii personale 

Sunteţi de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe www.masoara-bine.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi meniul "Cont". Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. BWB Family Holding SA nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urmă neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
 
2. Securitatea datelor personale 
  
Accesarea www.masoara-bine.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de S.C. BWB Family Holding SA . Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promotiiile firmei sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate  prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.). S.C. BWB Family Holding SA se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia operatorului de marketing direct (al acestuia). Datele Dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. 
  
 S.C. BWB Family Holding SA certifica faptul că va respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se număra (enumerarea nu are un caracter limitativ): 
  
     * dreptul de a cere să vi se confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit; 
     * dreptul de a cere să se rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001; 
     * dreptul de a cere să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale; 
     * dreptul de a cere  să înceteze expedierea de mesaje promoţionale. 
     * dreptul Dumneavoastră de a notifica în scris S.C. BWB Family Holding SA că renunţaţi la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, prin returnarea în acest termen a produsului cumpărat în ambalajul original, cu toate accesoriile şi fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură, clientul suportând cheltuielile de expediţie conform legii române. Returnarea contravalorii produsului se va face în termen de 30 zile de la primirea acestuia de către furnizor. Acest drept nu poate fi invocat în cazul produselor ridicate de la sediile noastre sau a celor livrate direct de personalul nostru către client sau pentru care a fost făcută proba sau instalarea. 
  
 Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa bwbteam@gmail.com sau prin poştă, la adresa: str. Cuţitul de Argint nr. 38 sector 4, Bucuresti SC BWB Family Holding SA foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.
 
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul  masoara-bine.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.masoara-bine.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune. 
  
 
 
Powered By OpenCart
www.masoara-bine.ro © 2019